نگاه اجمالی به برنامه‌های پنج‌ساله در قلمرو تحقیقات

نوع مقاله: دیدگاه‌ها

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

برنامه های پنج ساله با هدف و تحت عنوان برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هر پنج سال توسط دولت به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مجلس بعد از بررسی و عندالزوم تصحیح و تکمیل آن را تایید و بعد از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ می گردد.
منطق انتظار از برنامه های پنج ساله، توسعه و پیشرفت کشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
تاکنون شش برنامه توسعه به شرح فوق تصویب و ابلاغ شده است که پنج برنامه آن خاتمه یافته و برنامه ششم در اولین سال اجرا قرار داد. در بخشهایی از این برنامه تحقیقات مورد توجه قرار گرفته است. بامرور آنچه در برنامه های یاد شده از تحقیقات مطرح شده است، این نگارش موضوع را ارزیابی و قابلیت آن را برای به خدمت گرفتن ظرفیت عظیم نیروی انسانی متخصص و امکانات جهت تحقق اهداف توسعه کشور مورد کنکاش قرار داده است.

عنوان مقاله [English]

An overview at the five-year programs in the field of research

نویسنده [English]

  • Mohammad Fayyaz
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran