کلیدواژه‌ها = خراسان شمالی
جایگاه حفاظتی پنج گونه انحصاری از تیره باقلاییان (Fabaceae) در استان خراسان شمالی

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 105-97

مهدی ایمانی؛ یوسف اجنی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


منطقه حفاظت‌شده ساریگل؛ زیستگاه ارزشمند گونه‌های گیاهی و جانوری در استان خراسان شمالی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 119-133

نادیا کمالی؛ احمد صادقی پور؛ پریسا پناهی؛ لیلا کریمی؛ مهشید سوری


جنگل‌های بلوط درکش خراسان شمالی؛ نگینی جداشده از جنگل‌های هیرکانی

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 73-81

لیلا کریمی؛ پریسا پناهی؛ جلال حسن‌نژاد