تنوع‌‎گونه‎ای سوسک‎های ساپروکسیلیک (چوب‌زی) در راشستان‌های استان گیلان

نوع مقاله: نامه‌های علمی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2021.121266

چکیده

خشکدارها در جنگل­ها منبعی غنی از حشرات ساپروکسیلیک (چوبزی) به­ویژه سخت­بالپوشان هستند. این گروه از حشرات علاوه­بر تشکیل بخش مهمی از تنوع زیستی در جنگل­ها، نقش مهمی را نیز در چرخه کربن در جنگل­ها برعهده دارند. در بین حشرات ساپروکسیلیک، سخت­بالپوشان با تنوع زیاد و تعداد گونه­های فراوان دارای اهمیت زیادی هستند. حفظ تنوع زیستی لازمه توسعه پایدار است، بنابراین شناخت تنوع گونه­ای اکوسیستم­های پیچیده جنگلی بسیار مهم خواهد بود. طی سال­های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ به منظور شناسایی گونه­های سوسک­های ساپروکسیلیک در راشستان­های استان گیلان (جنگلهای اسالم و شفارود)و در جنگلهایی با مدیریت حفاظتی (قطعات شاهد) و مدیریت بهره­برداری، نمونه­برداری با استفاده از تله­های گودالی (Pitfall)و تله پنجره­ای(Window traps)انجام شد. در این پژوهش تعداد ۲۰ گونه متعلق به ۹ خانواده از سوسک­های ساپروکسیلیک شناسایی شدند. تنوع گونه­ای سوسک­های ساپروکسیلیک در جنگل­های مدیریت حفاظتی (شاهد) بیشتر از جنگل­هایی با مدیریت بهره­برداری بود. بیشترین فراوانی گونه­ها در ماه­های خرداد- تیر و اوج جمعیت این سوسک­ها در خردادماه مشاهده شد که بهترین زمان برای بررسی جوامع سوسک­های ساپروکسیلیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Species diversity of Saproxylic beetles in Beech forests of Gilan province

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Kazerani 1
  • Mohammad Ebrahim Farashiani 1
  • Soodabeh Amini 2
  • Sattar Zeinali 2
1 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Research Expert, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Decaying trees are a rich source of saproxylic insects in the forests, particularly Coleoptera, which are not only an important part of biodiversity in the forests but also play an important role in the carbon cycle. Among the saproxylic insects, Coleoptera, with a great diversity and species abundance, are very important. Given that biodiversity conservation is indispensable for sustainable development, thus it is very important to recognize the diversity of forest complex ecosystems. In order to identify the species of saproxylic beetles in the beech Gilan forests (Asalem and Shafarood), sampling was done using pitfall traps and window traps during the years 2017-2018 in managed and unmanaged (reserve) parts of forests. In this study, 20 species belonging to nine families of saproxylic beetles were identified. The species diversity of saproxylic beetles in unmanaged forests was more than managed ones. Also, it was found that species abundance was highest in June and July, and the population peak of these beetles was in June, indicating the best time for studying saproxylic beetles’ communities.