ویروس کرونا و باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

نوع مقاله: سخن مدیر مسئول

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2021.121261

چکیده

سال 1398 هجری شمسی سال پربرکتی برای پژوهش و مطالعه در راستای شناسایی و حفاظت از تنوع گیاهی کشور بود. در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، در قالب یک طرح جامع، طرح­های ملی مانند، طرح ملی فلور ایران، طرح ملی تعیین جایگاه حفاظتی گونه­های گیاهی کشور، طرح ملی بانک بذر 1400 (غنی­سازی بانک ژن منابع طبیعی ایران و طرح ملی غنی­سازی باغ گیاه­شناسی ملی ایران و باغ­های اقماری آن به اجرا در­آمدند که در جای خود انشاالله گزارش نتایج تک­تک این طرح­های پژوهشی ارائه خواهند شد.
ولی پروژه­ای که در این چند سال، تلاش ویژه­ای برای صورت گرفت، توسعه باغ گیاه­شناسی ملی ایران و باغ­های اقماری آن بود.
هدف اصلی علاوه بر غنی­سازی این باغ­ها از نظر تعداد گونه­های گیاهی، سعی در ایجاد قطعات جدید و زیبایی بود تا بدین وسیله زمینه رضایت مردم نیز فراهم شود.

عنوان مقاله [English]

Coronavirus and National Botanical Garden of Iran

نویسنده [English]

  • Adel Jalili
Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran