استان اصفهان، کویر مصر

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

نویسنده

--

10.22092/irn.2020.121009

عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Maedeh Fadaei Khojasteh
--