رابطه میان شیمی ترشحات ریشه و ساختار جمعیت میکروبی ریزوسفر

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

تحقیقات انجام شده در گروه انرژی آزمایشگاه ملی Lawrence و دانشگاه برکلی که در مجله Nature Microbiology چاپ شد نشان داد که گیاهان با رشد و توسعه خود میکروبیوم ریشه را تغییر می‌دهند و شرایط را برای رشد میکروارگانیسم­ها فراهم می‌کنند. نتایج این مطالعه به دانشمندان کمک می­کند تا با افزایش میکروارگانیسم­های خاص، ذخیره کربن و بهره­وری گیاهان را افزایش دهند.
میکروارگانیسم­های خاک توانایی گیاهان را برای جذب مواد غذایی و مقاومت به خشکی، بیماری و آفات افزایش می­دهند. آنها باعث حفظ کربن می‌شوند و بر میزان کربن ذخیره شده در خاک، یا آزاد شدن آن به شکل دی‌اکسید‌کربن در اتمسفر مؤثر هستند.

عنوان مقاله [English]

Researchers prove complex connection between plants and what soil microbes eat

نویسنده [English]

  • Maryam Teimuri
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran