به لطف بشر، گونه‌های گیاهی، 500 برابر سریع‌تر از حد طبیعی در حال انقراض هستند

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فارس، ایران

چکیده

مطالعات منتشر شده در مجله Nature Ecology & Evolution نشان می‌دهد، طی 250 سال گذشته، نزدیک به 600 گونه گیاهی منقرض شده و این میزان انقراض حدود 500 برابر سریع‌تر از شرایط طبیعی و بدون دخالت انسان است. محققان در یک ارزیابی کامل و جامع و با بررسی دقیق سوابق تحقیقات مرتبط با وضعیت انقراض 330000 گونه گیاهی، به تحقیق در روند انقراض گونه‌های گیاهی پرداختند. از 1234 گونه گیاهی که در برخی موارد در گروه منقرض شده‌ها طبقه‌بندی شده بودند، تعداد 571 گیاه، منقرض باقی ماندند درحالی‌که برخی از آنها دوباره کشف و رده‌بندی شدند. این رقم چهار برابر بیشتر از آمار رسمی اعلام شده از سوی اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (International Union for Conservation of Nature: IUCN) است.

عنوان مقاله [English]

Plant Species Have Been Disappearing 500 Times Faster Than Normal, Thanks to Humans

نویسنده [English]

  • Mehrdad Zarafshar