کلیدواژه‌ها = محیط تنه
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های ریخت‌شناسی و رویشگاهی درختان کهنسال استان قم

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 35-39

محمد متینی‌زاده؛ مصطفی خوشنویس؛ حسین توکلی نکو؛ محمدرضا مرادی