کلیدواژه‌ها = رویشگاه
تعداد مقالات: 5
2. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Tanacetum paradoxum (Boiss.) Bornm در ایران

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 108-111

عفت جعفری؛ احمد حاتمی؛ غلامعباس قنبریان؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


3. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus gypsocola در ایران

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 87-91

مهری دیناروند؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد حسن‌زاده


4. جایگاه حفاظتی گاوزبان خوزستانی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 100-103

مهری دیناروند؛ بهنام حمزه


5. گازرخ، گنجینه‌ای پنهان در دل سنگ

دوره 1، شماره 1، آذر و دی 1395، صفحه 53-48

هاشم کنشلو